Chính phủ các nước đã kiểm tra, đánh giá và khuyến khích sử dụng LifeStraw Home - Thụy Sĩ
Máy lọc Nước và Thiết bị lọc, xử lý Nước - LifeStraw Home (Thụy Sỹ)
 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw tại đại sứ quán Lào
  
LifeStraw - Give Back program in Mexico

LifeStraw Thank You Letter

LifeStraw clean water across American