Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ làm quà tặng 
 
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang – Triệu Tài Vinh tìm hiểu
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân Hà Giang


Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam


Trang bị các Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ tại các trường học tại Việt Nam
 
Các tổ chức Phi chính phủ, Thiện nguyện, Từ thiện, Chữ thập đỏ 
Sử dụng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ
Làm quà tặng cho Người nghèo, Cứu trợ Khẩn cấp, Trường học, Bệnh viện…
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Nông nghiệp và Ban Lãnh đạo tỉnh Hà Giang
đến tham quan phòng thí nghiệm chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân
 

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ trong trường học
 
Bộ Y tế sử dụng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  làm quà tặng
 
Bộ Y tế sử dụng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  làm quà tặng
  
Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình - Nguyễn Hồng Diên,
Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình - Vũ Mạnh Hiền tìm hiểuThiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân Hà Giang
   
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam
 

Tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận MERIX
 
Hình ảnh Thiết bị LifeStraw được các cấp chính quyền giới thiệu,
tuyên truyền và phân phát cho người dân
 
Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ cho các trường học tại Việt Nam
 
Tổ chức Phi chính phủ Merix – Hoa Kỳ
Sử dụng Thiết bị lọc Nươc, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ
Làm quà tặng cho Người nghèo, Cứu trợ Khẩn cấp, Trường học, Bệnh viện…
 
UNND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw
hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
 

UNND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw
hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
 

UBND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw
hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
 

Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước,
xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân
 

Lễ ký kết Hợp tác giữa Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế
và Công ty Cổ phần Nano Phạm Gia về việc: Kiểm tra, đánh giá độc lập và cấp chứng nhận
đảm bảo chất lượng cho Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ