Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw Home được sản xuất tại Thụy Sĩ nhưng giá thành phù hợp với người dân Việt Nam.