CÁC HÌNH ẢNH CỘNG ĐỒNG TIÊU BIỂU

  • Thương hiệu: Lifestraw

Công nghệ Nano - Công nghệ mới của Vestergaard (Thụy Sĩ) và Nano Pham Group đã thành công với nhiều dự án Giải pháp cung cấp Nước sạch cho cộng đồng "Phòng chống Dịch, Bệnh Ung thư..." trên Thế giới và Việt Nam.

I. CÁC HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU 
1. THIẾT BỊ LỌC NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC LIFESTRAW - THỤY SĨ
 
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
cùng Nano Pham Group tặng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ
cho người nghèo, người dễ bị tổn thương

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
cùng Nano Pham Group tặng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ
cho người nghèo, người dễ bị tổn thương

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
cùng Nano Pham Group tặng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ
cho người nghèo, người dễ bị tổn thương
 
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang – Triệu Tài Vinh
tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân Hà Giang.

Thủ tướng và các mạnh thường quân tặng 1.400 Thiết bị
Nano Pham Group đồng hành hưởng ứng tặng 200 Thiết bị lọc và xử lý nước Lifestraw - Thụy Sĩ (www.vestergaard.com) cho đồng bào 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn mặn.

Thủ tướng và các mạnh thường quân tặng 1.400 Thiết bị
Nano Pham Group đồng hành hưởng ứng tặng 200 Thiết bị lọc và xử lý nước Lifestraw - Thụy Sĩ (www.vestergaard.com) cho đồng bào 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn mặn.

Thủ tướng và các mạnh thường quân tặng 1.400 Thiết bị
Nano Pham Group đồng hành hưởng ứng tặng 200 Thiết bị lọc và xử lý nước Lifestraw - Thụy Sĩ (www.vestergaard.com) cho đồng bào 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn mặn.

Thủ tướng và các mạnh thường quân tặng 1.400 Thiết bị
Nano Pham Group đồng hành hưởng ứng tặng 200 Thiết bị lọc và xử lý nước Lifestraw - Thụy Sĩ (www.vestergaard.com) cho đồng bào 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn mặn.

Thủ tướng và các mạnh thường quân tặng 1.400 Thiết bị
Nano Pham Group đồng hành hưởng ứng tặng 200 Thiết bị lọc và xử lý nước Lifestraw - Thụy Sĩ (www.vestergaard.com) cho đồng bào 8 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với hạn mặn.
  
Bộ Y tế sử dụng 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  làm quà tặng

Bộ Y tế sử dụng 
Thiết bị xử lý Nước, lọc Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  làm quà tặng 

Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình - Nguyễn Hồng Diên,
Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình - Vũ Mạnh Hiền
tìm hiểu LifeStraw - Thụy Sĩ cung cấp cho người dân Hà Giang
 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Bộ Nông nghiệp và Ban Lãnh đạo tỉnh Hà Giang
Làm việc với Nano Pham Group

Lễ ký kết Hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Nano Pham Group
trong các hoạt động và dịch vụ vì mục tiêu Nhân đạo

Lễ ký kết Hợp tác giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Nano Pham Group
trong các hoạt động và dịch vụ vì mục tiêu Nhân đạo
 
Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước
LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân

Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước 
LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân

Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước 
LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân

Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước 
LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân
 Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tham quan phòng thí nghiệm
chuyên về Nước của LifeStraw và tìm hiểu Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước 
LifeStraw - Thụy Sĩ để cung cấp cho người dân
 
Lễ ký kết Hợp tác giữa Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế  và Nano Pham Group
về việc: Kiểm tra, đánh giá độc lập và cấp chứng nhận đảm bảo chất lượng
cho Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  cho người dân Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Nano Pham Group cùng với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Thái Bình cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Nano Pham Group cùng với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Thái Bình cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Nano Pham Group cùng với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh Thái Bình cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam
 
UNND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
UNND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
UBND tỉnh Hà Giang cấp phát Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw hỗ trợ các hộ dân tộc thiểu số nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
 
Hình ảnh Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw được trang bị cho các trường học
tại Việt Nam và trên Thế Giới
 
Hình ảnh Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw được trang bị cho các trường học
tại Việt Nam và trên Thế Giới
 
Nano Pham Group phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tặng các Thiết bị lọc Nước LifeStraw
hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Nano Pham Group phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tặng các Thiết bị lọc Nước LifeStraw 
hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Nano Pham Group phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tặng các Thiết bị lọc Nước LifeStraw 
hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt

Nano Pham Group phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tặng các Thiết bị lọc Nước LifeStraw 
hỗ trợ người dân Lào bị lũ lụt
 
Tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận MERIX
 
Hình ảnh Thiết bị LifeStraw được các cấp chính quyền giới thiệu, tuyên truyền và phân phát cho người dân

 Tổ chức Phi chính phủ Merix – Hoa Kỳ
Sử dụng Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ
Làm quà tặng cho Người nghèo, Cứu trợ Khẩn cấp, Trường học, Bệnh viện…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm các Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm các Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm các Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm các Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quan tâm các Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group

Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group


Giải pháp và Công nghệ
"Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và ứng phó biến đổi khí hậu..."
của Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Nano Pham Group


Nano Pham Group phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Trao tặngThiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw-Thuỵ Sĩ cho 
Đại sứ quán và Nhân dân Lào trong vùng bị ảnh hưởng lũ lụt

Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ 
cho các trường học trên Thế giới

Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ 
cho các trường học trên Thế giới

Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw – Thụy Sĩ 
cho các trường học trên Thế giới

Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ 
cho các trường học trên Thế giới
 
Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ  
cho các trường học trên Thế giới

Trang bị Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ 
cho các trường học trên Thế giới


Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw cung cấp nước sạch an toàn cho Myanma
 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw cung cấp nước sạch an toàn cho các nạn nhân trong trận sóng thần ở Idonesia
 
 Nano Pham Group và Hội Chữ Thập Đỏ

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam

Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khuê và Nano Pham Group cung cấp 
Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ cho người dân Việt Nam
 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

CHÚNG TÔI LÀ AI

Vestergaard (Thụy Sĩ) và Nano Phạm Group là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong và dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Nano - Công nghệ mới cung cấp Giải pháp Nước sạch cho cộng đồng "Phòng chống Dịch, Bệnh Ung thư..."

LIFESTRAW FAMILY 1.0

Thiết bị lọc Nước cho gia đình, Cứu trợ, Bệnh viện, Quân đội...

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước Lifestraw-Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nước uống an toàn được tạo ra nhờ màng lọc thô loại bỏ bụi và các tạp chất có trong nước. Nước đi qua bộ lọc Carbon và màng lọc Nano bí mật giúp loại bỏ Clo, vi khuẩn, vi rút, và ký sinh trùng. 

LIFESTRAW STEEL

Thiết bị lọc Nước, Xử lý Nước cho du lịch, phượt, leo núi và các hoạt động ngoài trời...

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw - Thụy Sĩ sử dụng công nghệ "Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ nano mét" đáp ứng tiêu chuẩn WHO, NSF...

LIFESTRAW FAMILY 2.0

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước cho Gia đình và Cứu trợ khẩn cấp,...

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước LifeStraw sử dụng Công nghệ “Màng lọc thẩm thấu, kích cỡ Nano mét” đáp ứng tiêu chuẩn WHO, NSF...

VÌ SAO NƯỚC QUAN TRỌNG ?

Cơ thể con người chứa từ 70 - 80% là nước. Nước uống có vai trò duy trì sự sống và chất lượng nước uống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. “Không có nước sạch, con người sẽ không khỏe mạnh.” Uống nước không chỉ thỏa mãn cơn khát, mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự trao đổi chất, sức khỏe, bệnh tật và tuổi thọ của con người.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lõi lọc của LifeStraw ứng dụng "Công nghệ màng lọc thẩm thấu kích cỡ 05 đến 20 Nano mét" loại bỏ 03 nhóm tác nhân chính gây hại: Vi sinh vật, Độ đục, Hóa học không hòa tan. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp lõi lọc để loại bỏ nhóm Hóa học đã hòa tan không tốt cho sức khỏe như: Clo.. Nhưng vẫn giữ lại các khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Chứng nhận
trong nước và quốc tế

Các sản phẩm LifeStraw thường xuyên được kiểm nghiệm do Chính phủ các nước, các tổ chức Nhân đạo độc lập đáng tin cậy và các Phòng Thí nghiệm hiện đại. 

LIFESTRAW PROFESINAL

 Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước cho Cá nhân, Gia đình, Quân đội, Cứu trợ khẩn cấp,...

LifeStraw Personal biến ‘‘Nước không an toàn’’ thành ‘‘Nước an toàn Uống trực tiếp’’ (thay thế nước đun sôi, nước bình…), đạt tiêu chuẩn 3 sao của WHO, NSF...
 

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp công nghệ Nano - công nghệ mới của Vestergaard (Thụy Sĩ) và Nano Pham Group được đối tác Trong nước, Quốc tế luôn tin tưởng, tín nhiệm và đồng hành trong suốt thời gian qua.

LIFESTRAW HOME

 Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước dành cho Gia đình

Lifestraw Home biến "Nước không an toàn" thành "Nước an toàn Uống trực tiếp" (Thay thế nước đun sôi, nước bình...), giữ và bổ sung khoáng chất cho cơ thể; đạt tiêu chuẩn chứng nhận của WHO, NSF...

LIFESTRAW HOME

Thiết bị lọc Nước, xử lý Nước dành cho Gia đình, Cộng đồng (Trường học, Bệnh viện, Công sở, Làng mạc...)

LifeStraw Home biến ‘‘Nước không an toàn’’ thành ‘‘Nước an toàn Uống trực tiếp’’ (thay thế nước đun sôi, nước bình…), giữ và bổ sung khoáng chất cho theo yêu cầu; đạt tiêu chuẩn chứng nhận của WHO, NSF...